posix-spawnp-error

Tips För Att åtgärda Posix_spawnp-felet

Uppdaterad: ASR Pro

 • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
 • 2. Starta programmet och välj ditt språk
 • 3. Följ instruktionerna på skärmen för att börja söka efter problem
 • Förbättra din dators prestanda genom att klicka här för att ladda ner programvaran.

  Du kan stöta på ett fel med ett posix_spawnp-fel. Nu finns det olika steg du skulle kunna ta för att åtgärda det här problemet och dessutom kommer vi att prata om det inom kort.

  POSIX_SPAWN(3) Linux Programmerarguide POSIX_SPAWN(3)

  NAMN UPP

  posix_spawnp posix_spawn, – skapa en process

  ÖVERSIKT

  #inkludera int posix_spawn(pid_t * PID-begränsning, const char 4 . sökvägsbegränsning, const posix_spawn_file_actions_t * Begränsa informationsåtgärder, const posix_spawnattr_t * begränsa åtkomst, char *const argv[gräns], char *const envp[limit]); int posix_spawnp(pid_t * PID-gräns, const char * filgräns, const posix_spawn_file_actions_t * Begränsa filåtgärder, const posix_spawnattr_t * begränsa åtkomst, char *const argv[gräns], char *const envp[limit]);

  BESKRIVNING Ovan

  Funktionerna posix_spawn() och posix_spawnp() används med avseende på spawning. någon typ av ny rakapparatsprocess som kör en viss datafil. dessa Operationer har definierats genom att använda POSIX för att få en standard ett fantastiskt sätt att skapa innovativa processer från maskiner som inte har Förmåga som kommer att stödja anrop av gaffel(2)-programmet. bilar främst på grund av en regel, dessa är små inbyggda system utan MMU-stöd. Funktionerna posix_spawn() och posix_spawnp() innehåller Funthe funktionaliteten hos den kombinerade gaffeln(2) dessutom exec(3) med några valfri husstädningsservice steg i barnjobb innan uppförande (3). Dessa funktioner är vanligtvis aldrig avsedda som ersättningar för en gaffel(2) till och execve(2) systemmeddelande eller samtal. I själva verket tillhandahåller de bara denna rätta delmängd i funktionaliteten kan det uppnås genom slitage av systemet samtal. Det enda resultatet mellan posix_spawn() och posix_spawnp() är förmodligen det att de på detta sätt anger vilken mapp som normalt ska tränas från småbarnsprocess. Med posix_spawn() har detta alltid varit en körbar bild beskrivs som din väg (som en vill avsluta med att vara absolut eller relativ). Med posix_spawnp() specificeras någon sorts körbar fil, som senare en enkel Filnamn; planen kontrollerar denna fil i själva filen dokumentkataloger specificerade i PATH (som har execvp(3)). För resten av detta ark finns en diskussion kopplad till formatet Att klaga på posix_spawn(), samt visdomen som Posix_spawnp() skiljer sig endast från den direkta metoden vi enkelt beskrev. Men de återstående argumenten för en hel del två funktioner är följande: par . Ranges PID-argument med vem som helst används av buffring som skulle returnera Programidentifieraren för den nya processtypen. * File_actions-talet pekar på fliken hobbyutseende Ett objekt som definierar filrelaterade åtgärder runt experimentet. som blir en tiddler i fork(2) och exec(3) beslut. detta objekt initierad som ifylld utan frågor innan du kontaktar oss posix_spawn() Använder posix_spawn_file_actions_init(3) och posix_spawn_file_actions_*(). * förklaring attrp anger ett hårdvaruattribut Specificerar olika arbeten i den skapade underordnade processen. Detta objekt rapporteras vara initierat och fyllt upp till Du kallar posix_spawn() tillräckligt skäl för posix_spawnattr_init(3), men posix_spawnattr_*(). få. Argumenten argv och envp säger det totala priset och Miljö för alla våra nya babyprogram process, se execve(2).
  posix_spawnp error

  Förbättra din dators prestanda genom att klicka här för att ladda ner programvaran.

  Posix Spawnp Error
  Posix Spawnp 오류
  Errore Posix Spawnp
  Erreur Posix Spawnp
  Error Posix Spawnp
  Oshibka Posix Spawnp
  Blad Posix Spawnp
  Erro Posix Spawnp
  Posix Spawnp Fout
  Posix Spawnp Fehler

  Tags: No tags