hello-world-servlet-tutorial

Witaj Sektorowy Przewodnik Rozwiązywania Problemów Z Serwletami

Aktualizacja: ASR Pro

 • 1. Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • 2. Uruchom program i wybierz swój język
 • 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć skanowanie w poszukiwaniu problemów
 • Popraw wydajność komputera, klikając tutaj, aby pobrać oprogramowanie.

  W tym artykule staramy się odkryć niektóre z możliwych przyczyn, które może wywołać samouczek serwletu Hello World, a następnie wprowadzić możliwe metody naprawy, które z pewnością można spróbować rozwiązać problem.Mówiąc najprościej, serwlet jest jakością, ponieważ obsługuje żądania, procesy tej firmy i współdziała z odpowiedziami. W przypadku , możemy użyć świetnego serwletu i zbierać dane wejściowe użytkownika do jakiegoś formularza HTML, wyszukiwać rekordy w tych rękach bazy danych i dynamicznie konstruować witrynę internetową.

  W tego rodzaju samouczku Java staramy się umożliwić zrozumienie procesuJak stworzyć od podstaw witrynę Java (narzędzia oparte na serwletach i JSP) przy użyciu rzeczywistego środowiska IDE Eclipse z oprogramowaniem Maven, ponieważ cały system kompilacji i Tomcat to jeden konkretny serwer WWW. Ten samouczek będzie całkowicie pomocny dla tych, którzy zazwyczaj uczą się serwletów, jsp, eclipse, maven, a także tomcat. W tym przewodniku często stosuje się następujące samouczki i technologie:

  • JDK 8
  • Servlet 3.1
  • JSP 2.3
  • Eclipse 4.6 (neon)
  • Apache Tomcat 8
  • li

   1. Utwórz dynamiczny projekt Java

   W jaki sposób serwlet jest zaimplementowany w kodzie?

   Serwlety są zazwyczaj klasami Javy, które wysyłają zapytania do usług HTTP i implementują Javę. Serwlet. http. HttpServlet, abstrakcyjna klasyfikacja, która niestety implementuje port serwletów i jest również specjalnie zaprojektowana, aby pomóc w obsłudze żądań HTTP.

   W środowisku Eclipse Web IDE wybierz opcję Plik > Nowy > Dynamiczny projekt internetowy, aby utworzyć rzeczywisty projekt dla celów Java Web Target. Nazwij projekt HelloWorldJavaEE i pozostaw aktualne ustawienia domyślne dla:

   • Cel środowiska wykonawczego: Apache Tomcat v8.0
   • Dynamic Web Module (wersja serwletu): 3.1
   • Konfiguracja: domyślna konfiguracja Apache na komponencie Tomcat v8 .0

   Jak pokazano na zrzucie ekranu loading=”lazy” poniżej:Kliknij dwukrotnie Dalej, aby otworzyć go bez wątpienia na ekranie. :

   Tutaj możesz sam sprawdzić, w jaki sposób generowane jest rozprzestrzenianie web.xml w deskryptorze dotyczącym pobierania pliku web.xml. Jednak ponieważ Servlet 3.0 może zawierać określone adnotacje, zdecydowaliśmy się nie mieć tego pliku XML. Kliknij Gotowe. Eclipse tworzy większość instalacji, która wygląda tak:To prawdopodobnie będzie typowy Aktywność Java EE. Następnie dodamy zapis Maven.

   2. Dodano zależności dla Serlvet, a także dla JSP w pliku projektu Maven

   Teraz musimy zmienić tego menedżera kompilacji na eksperta dla naszego projektu. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy bieżący projekt i wybierz opcję Konfiguruj transformację > Do projektu Maven. Pojawi się okno dialogowe “Utwórz nowy POM”, wystarczy wpisać wszystkie następujące informacje: id może być użyty przez główny pakiet dla naszego hasła Java. Zobaczysz teraz, że plik pom.xml jest uruchomiony i pojawia się w projekcie. Otwórz go za pomocą XML i wklej kod kierowania w dowolnym miejscu między elementami i :

   serwlet javax.javax.servlet-api3.1.0tematjavax.servlet.jspjavax.servlet.jsp-api2.3.1temat
   hello world samouczek dotyczący serwletów

   Czasami możesz zauważyć, że zajmie to chwilę do dwóch zależności dla Servlet API 3.1.0 i JSP API 2.3.1. Zapisz zazwyczaj plik pom.xml na górze Maven, aby załadować zależne pliki JAR tylko w kilku, które każdy może zobaczyć w fazie projektu Biblioteki:

   3. Utwórz stronę JSP

   Zazwyczaj kliknij prawym przyciskiem myszy projekt i wybierz Nowy > Plik JSP. Wpisz index.jspas jako nazwę pliku w oknie dialogowym Nowy plik JSP: i musisz znaleźć indeks wszystkich plików .jsp wygenerowanych przez Eclipse w prawie katalogu WebContent. Zaktualizuj go za pomocą mojego następującego kodu:

   <%@page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"  pageEncoding="ISO-8859-1"%>Witaj Java EE świecie

   Witaj serwlet JSP!

   Jak dystrybuować serwlet Hello World?

   Krok 2: Utwórz serwlet. Następnym krokiem po utworzeniu marki jest stworzenie serwletu, który obsłuży konkretne, dokładne żądanie.Krok 3: Zmapuj adres URL do serwletu. Sformułowałeś serwlet.Krok 1: Utwórz aktywną aplikację internetową.Krok 2: Utwórz każdy serwlet.


   Jak widać, w tym przeglądzie wykorzystano HTML do wyświetlenia słowa „Cześć, JSP i serwlet!”.

   4. Strona testowa JSP

   Teraz spójrzmy na dokładną stronę JSP, aby zobaczyć te faktyczne zdarzenia, gdy serwer działa normalnie. Jeśli Ty i członkowie Twojej rodziny nie dodaliście serwera Tomcat do Eclipse, postępuj zgodnie z tym e-bookiem, aby dodać Apache Tomcat do IDE. Zazwyczaj, aby wdrożyć komunikat w Tomcat, po prostu przeciągnij i przesuń projekt z Eksploratora projektów do Widoku serwera. -tomcat/Tomcat_in_Servers_view.png”>Kliknij prawym przyciskiem myszy i uruchom na serwerze. Po kilku sekundach Tomcat zostanie po prostu uruchomiony i zobaczysz ostatnią linię widoku konsoli do gier, która wygląda tak:

   INFO: serwer przechodzi w 1239 ms

   Jak uruchomić serwlet?

   Krok 1: Utwórz strukturę katalogów w Tomcat.Krok 2: Napisz kod źródłowy opisujący sposób działania serwletu.Krok 5: Skompiluj kod witryny.Kilka kroków: Utwórz deskryptor wdrożenia.Krok 6: Uruchom Tomcat.Krok 6: Wywołaj serwlet rodziny z przeglądarki internetowej.

   Teraz możemy bardzo łatwo przetestować stronę JSP za pomocą jednego z następujących procesów: – Kliknij projekt prawym przyciskiem myszy, wybierz Uruchom jako > Uruchom jako i kliknij Zakończ w polu dyskusyjnym Uruchom na serwerze. Wewnętrzna przeglądarka internetowa na pewno się otworzy. w IDE jak oni: Świat WWW powie “Witaj JSP serwletowi! jest wyświetlany , co oznacza, że ​​duża aplikacja działa łatwo i jest uruchomiona Gratulacje — Inną opcją jest otwarcie określonej przeglądarki zewnętrznej, takiej jak Google Chrome, i lub wprowadzenie następującego adresu URL (potwierdzonego w wewnętrznej przeglądarce internetowej):

   5. Strona aktualizacji JSP (dodaj formularz)

   Następnie letrrrs aktualizuje stronę JSP, aby spełnić jej przeznaczenie za pomocą serwletu Java. Celem jest dodanie prawdziwego formularza internetowego, a także odpowiedniego formularza do przesłania, który jest przygotowywany zazwyczaj przez serwlet. Dodaj główny kod fanów między etykietami najczęściej kojarzonymi z jedną konkretną stroną:

   Aktualizacja: ASR Pro

   Czy Twój komputer działa wolno? Czy jest nękany frustrującymi błędami i problemami? W takim razie potrzebujesz ASR Pro — najlepszego oprogramowania do naprawy i optymalizacji komputera z systemem Windows. Dzięki ASR Pro możesz naprawić każdy problem z systemem Windows za pomocą zaledwie kilku kliknięć – w tym przerażającego niebieskiego ekranu śmierci. Ponadto oprogramowanie wykryje i rozwiąże częste awarie plików i aplikacji, dzięki czemu możesz wrócić do pracy tak szybko, jak to możliwe. Nie pozwól, aby komputer Cię powstrzymywał – pobierz ASR Pro już dziś!


   Witaj JSP i Servlet!

   Wpisz swoje imię i nazwisko:

   Ten standard HTML dodaje formularz do strony internetowej z polem tekstowym i głównym przyciskiem sterującym przesyłania. Atrybut ruchu formularza, który określa adres URL, ogranicza przesyłanie formularza. W tym wyrażeniu określamy ścieżkę specyficzną dla aplikacji, która wskazuje na serwlet Java, który utworzymy poniżej. Zapisz aktualny plik i odśwież przeglądarkę linii telefonu komórkowego. Zobaczysz: Spróbuj wpisać tekst usługi lub kliknij Wywołaj mężulek serwletów, a otrzymam strona z dużym błędem 404, w tym: Nie martw się. Dzieje się tak, ponieważ nie udało nam się stworzyć każdego serwletu Java na rynku, aby obsłużyć to wymaganie. Zrobimy urządzenie w następnej głównej sekcji.

   6. Tworzenie serwletu Java

   Przed dodaniem każdego z naszych serwletów stwórzmy pakiet Java, o który poprosił net.codejava.javaee, przechodząc bezpośrednio do projektu i wybierając Nowy > Pakiet. Wprowadź nazwę pakietu znalezioną w pakiecie dialogowym Nowy pakiet Java. Teraz wróć do czystej nazwy utworzonego pakietu i wybierz Nowy > Servlet, a następnie HelloServlet, biorąc pod uwagę, że nazwa klasy aż do wypełnionego okna dialogowego Utwórz serwlet:
   Witaj świecie samouczek dotyczący serwletów

   Popraw wydajność komputera, klikając tutaj, aby pobrać oprogramowanie.

   Bonjour Monde Tutoriel Servlet
   Hello World Servlet Tutorial
   Hej Varlden Servlet Handledning
   Uchebnik Po Servletu Hello World
   Ola Mundo Tutorial Servlet
   Hello World 서블릿 튜토리얼
   Hola Mundo Servlet Tutorial
   Hallo Welt Servlet Tutorial
   Tutorial Di Ciao Mondo Servlet
   Hallo Wereld Servlet Tutorial

  Tags: No tags