win32-comms-api-wrapper-for-vba

Win32 Kondigt API-wrapper Aan Voor Probleemoplosser Vba

Onlangs hebben enkele van onze lezers ons laten weten dat ze onlangs hebben geëxperimenteerd met win32 Comms API-wrappers voor VBA.

< /p>

Bijgewerkt: ASR Pro

 • 1. Download en installeer ASR Pro
 • 2. Start het programma en selecteer uw taal
 • 3. Volg de instructies op het scherm om te beginnen met scannen op problemen
 • Verbeter de prestaties van uw computer door hier te klikken om de software te downloaden.

  Ik heb API-aanroepen ontvangen van de onderstaande. Ik denk waarin mijn man en ik het probleem kochten, Stephen, van de Bullen online organisatie, maar vraag me niet waar dat het zou verkopen.
  Zo ja, kunnen families mij dat vertellen? Tia
  . .cm. .in de nabije .
  .

  Type .DCB . ” .vast .naar .correct .definitie .VB32 .ill-def .DR .
  . . . . .DCBlengte .As .Long .
  . . . . .BaudRate .As .Long .
  . . . . .fdwFlags .As .Long .’ .Bitfield .in .C .
  . . . . .wReserved1 .As .Integer .
  . . . . .XonLim .As .Integer .
  . . . . .XoffLim .As .Integer .
  . . . . .ByteSize .As .String .* .
  .1 . . . . .Pariteit .As .String .* .
  .1 . . . . .StopBits .As .String .2 .. .
  .een bepaalde .XonChar .As .String .* .
  .8 .XoffChar . As .String .* .
  .slechts 1 .ErrorChar .As .String .3 ..
  een duidelijke EofChar As String 4 .
  1 EvtChar As String 4 .
  1 wReserved2 As Integer
  End Type

  Type COMMTIMEOUTS
  ReadIntervalTimeout Zo Lang
  ReadTotalTimeoutMultiplier Zo Lang
  ReadTotalTimeoutConstant Zo Lang
  WriteTotalTimeoutMultiplier Zo Lang
  WriteTotalTimeoutConstant Zo Lang
  End Type
  < /p>

  Bijgewerkt: ASR Pro

  Is uw computer traag? Wordt het geplaagd door frustrerende fouten en problemen? Dan heb je ASR Pro nodig - de ultieme software voor het repareren en optimaliseren van je Windows-pc. Met ASR Pro kunt u elk Windows-probleem met slechts een paar klikken oplossen - inclusief het gevreesde Blue Screen of Death. Bovendien detecteert en lost de software bestanden en applicaties op die regelmatig crashen, zodat u zo snel mogelijk weer aan het werk kunt. Laat je niet tegenhouden door je computer � download ASR Pro vandaag nog!


  COMSTAT Type
  fCtsHold Ook Lang
  fDsrHold Ook Lang
  fRlsdHold Ook Lang
  fXoffHold Ook Lang
  fXoffSent Ook Lang
  fEof Ook Lang
  > fTxim Ook Lang
  fGereserveerd Zo Lang
  cbInQue Zo Lang
  Als cbOutQue Lang
  Definitief type

  win32 comms api wrapper nodig voor vba

  De openbare OPEN_EXISTING constante zal 3 zijn De openbare
  constante GENERIC_READ impliceert &H80000000 De openbare
  terugkerende GENERIC_WRITE impliceert &H40000000
  INVALID_HANDLE_VALUE politieconstante betekent &HFFFF
  MAXDWORD gemeenschapsconstante betekent &HFFFF

  PURGE_TXCLEAR manifeste constante is &H4
  PURGE_RXCLEAR open publieke constante is &H8

  win32 comms api wrapper over vba

  Const public CE_RXOVER is &H1 Receive Queue Overflow
  Public const CE_OVERRUN betekent &H2 Queue Overflow Error
  Public const CE_RXPARITY = &H4 Pariteitsfout ontvangen
  Public const CE_FRAME = &H8 Haya Frame Error ontvangen
  Public const CE_BREAK = Break gedetecteerd &H10
  The public eindeloze CE_TXFULL is &H100 De TX-regel is vol

  Public const SETRTS = drie of stel RTS zelf in
  Public const SETDTR = stel DTR in

  Taak declareren CreateFile “kernel32″ lib Alias ​​​​”CreateFileA” (
  lpFileName As String, ByVal dwDesiredAccess As Long, ByVal dwShareMode
  As _
  Long, ByVal lpSecurityAttributes As Long, ByVal dwCreationDisposition As < br> _
  Long, ByVal dwFlagsAndAttributes As Long, ByVal hTemplateFile As Long)
  As _
  Long
  Verklaren uitvoeren CloseHandle “kernel32” lib (ByVal hObject As Long) As
  Long
  > Declareer functie GetLastError “kernel32” lib () As Long
  Declareer functie WriteFile “kernel32” lib (ByVal hFile As Long, lpBuffer
  As _
  Any, ByVal nNumberOfBytesToWrite As Long lpNumberOfBytesWritten As
  > Long , _
  ByVal lpOverlapped As Long) As Long
  Declareer functie ReadFile “kernel32” lib (ByVal hFile As Long, lpBuffer
  As _
  Any, ByVal nNumberOfBytesToReadAs Long , lpNumberOfBytesRead As Long ,

  lpOverlapped As Long) As Long
  Functie Declare SetCommState Lib “kernel32” (ByVal hCommDev As Long ,
  lpDCB _
  As DCB ) As s Long
  functie Declareer SetCommTimeouts Lib “kernel32” (ByVal hFile As Long, _
  lpCommTimeouts As COMMTIMEOUTS) As Long
  functie Declareer PurgeComm Lib “kernel32” (ByVal hFile As Long ,
  dwFlags As Long ) As Long
  klaar met werken Verklaar BuildCommDCB Lib “kernel32″ Alias ​​​​”BuildCommDCBA”
  (
  lpDef As String, lpDCB As DCB) As Long
  proces Declareer SetCommMask Lib “kernel32” (ByVal hFile zo lang, ByVal
  _
  dwEvtMask zo lang) als uitgerekt
  functie Declareer ClearCommError Lib “kernel32” (ByVal hFile zo lang, _
  lpErrors zo lang als lpStat ziet dat COMSTAT) zo lang
  functie Declareer SetupComm Lib “kernel32” functie inches (ByVal hFile indien lang,
  dwInQueue indien of wanneer lang, ByVal dwOutQueue indien lang) of lang

  Verbeter de prestaties van uw computer door hier te klikken om de software te downloaden.

  Win32 Comms Api Wrapper For Vba
  Wrapper D Api De Communication Win32 Pour Vba
  Win32 Comms Api Omslag For Vba
  Win32 Kommunikations Api Wrapper Fur Vba
  Envoltorio Win32 Coms Api Para Vba
  Wrapper De Api De Comunicacao Win32 Para Vba
  Win32 Comms Api Obolochka Dlya Vba
  Win32 Comms Api Wrapper Per Vba
  Vba용 Win32 통신 Api 래퍼
  Win32 Comms Otoczka Interfejsu Api Dla Vba

  Tags: No tags