inspircd-base64-unexpected-header-error

Tips Om Een ​​out Of The Blue Inspircd Base64-headerfout Op Te Lossen

Deze eindgebruikersgids helpt u als ze een onverwachte inspircd base64 headline-fout tegenkomen.

Bijgewerkt: ASR Pro

 • 1. Download en installeer ASR Pro
 • 2. Start het programma en selecteer uw taal
 • 3. Volg de instructies op het scherm om te beginnen met scannen op problemen
 • Verbeter de prestaties van uw computer door hier te klikken om de software te downloaden.

  Ik kan deze situatie niet produceren met zelfondertekende PEM’s. Dit is wat ik heb gebruikt.

  Je lijkt een ongelooflijk goede sectie met EC-instellingen te hebben die niet bij mij past. Werkt het als een echt persoon foto’s maakt? Google suggereert dat het grootste deel hiervan één ding is van OpenSSL.

   Informatie openbare sleutel:Openbare sleutel algoritme: EC / ECDSABelangrijkste beveiligingsomvang: hoog (256 bit)Kromme: SECP256R1Prive sleutel:77: c3: 21: 33: 59: 82: 1d: bb: 37: 78: ff: 14: cd: 48: 9e: 577c: 91: cf: e2: handset: 24: 8e: 76: 9d: b7: cf: d2: b6: f8: 29: c7X:51: vijfentachtig: 75: 09: 45: a8: 62: 10: 36: 81: 6b: 39: 9e: e3: 76: 87ff: 31: ea: fc: f0: ff: a6: ba: 02: 38: a3: d2: f5: d6: 94: b3J:00: dd: fb: 10: 41: a2: bc: ee: 1a: e5: 63: 35: c9: gesloten circuit: 72: 42stk: 91: 7f: f6: een . c .: 5a: 4f: stk: dd: b8: buik: bb: bd: 3f: 7c: f39e:Pincode voor openbare sleutel:pin-sha256: JA21MaPggusr8T0UqS7v7 / DWJJiGeSLekaU4l5vpiMk =Openbare primaire ID:sha256: 240db531a3e082eb2bf13d14a92eefeff0d62498867922de91a538979be988c9sha1: 05051ffeb5ad4254ca67d082a253adc8b1c30d1a----- PRIVÉSLEUTEL BEGIN DIT -----MHcCAQEEIHfDITNZgh27N3j / FM1Fnld8kc voor elke ixSSOdp23z9K2 + CnHoAoGCCqGSM49AwEHoUQDQgAEUYV1CUWoYgI2gWs5nuN2h / 8x6vzw of 6a6Ajij0vXWlLPd + xBBorzuGuVjNcnMckLckX / 2rFpP3N24q7u9P3zzng ==----- EC PRIVATE SLEUTEL EINDE ----- 
   ----- START CERTIFICAAT -----MIICkjCCAjegAwIBAgIMW4AUYAC4S7Bs02oMMAoGCCqGSM49BAMCMIGMMRgwFgYDVQQDEw9pcmMuZXhhbXBsZS5jb20xFjAUBgNVBAsTDVNlcnZlciBBZG1pbnMxHDAaBgNVBAoTE0V4YW1wbGUgSVJDIE5ldHdvcmsxFTATBgNVBAcTDEV4YW1wbGUgQ2l0eTEWMBQGA1UECBMNRXhhbXBsZSBTdGF0ZTELMAkGA1UEBhMCWFowHhcNMTgwODI0MTQyMTIwWhcNMTkwODI0MTQyMTIwWjCBjDEYMBYGA1UEAxMPaXJjLmV4YW1wbGUuY29tMRYwFAYDVQQLEw1TZXJ2ZXIgQWRtaW5zMRwwGgYDVQQKExNFeGFtcGxlIElSQyBOZXR3b3JrMRUwEwYDVQQHEwxFeGFtcGxlIENpdHkxFjAUBgNVBAgTDUV4YW1wbGUgU3RhdGUxCzAJBgNVBAYTalhaMFkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoZIzj0DAQcDQgAEUYV1CUWoYgI2gWs5nuN2h - 8x6vzw / 6a6Ajij0vXWlLPd + xBBorzuGuVjNcnMckLckX per 2rFpP3N24q7u9P3zznqN9MHswDAYDVR0TAQH / BAIwADA7BgNVHSUENDAYBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwEGCCsGAQUFBwMJBggrBgEFBQcDAwYIKwYBBQUHAwgwDwYDVR0PAQH / BAUDAweAADAdBgNVHQ4EFgQUBQUf - rWtQlTKZ9CCotyLHDDRowCgYIKoZIzj0EAwIDSQAwRgIhaKYa53gqXauOKJDD2rgQ1AA8TxDPOaTI1CW9bJ5e6Ce5AiEA98fLNtI70nCYLSddiSeOSAIGEYAHflucHQ3UVBnh5QA =----- EINDE VAN CERTIFICAAT ----- 

  Module “ssl_gnutls”

  Beschrijving

  inspircd base64 onverwachte h2 tags-fout

  Met deze module kunt u versleutelde TLS (SSL) repareren met behulp van de daadwerkelijke gnutls-bibliotheek.

  Instellingen

  inspircd base64 verrassende headerfout

    

  Deze module vergroot de belangrijkste tag cloud met de volgende velden:

  Type herkennen Standaardwaarde Beschrijving
  ssl Tekst Geen Dit MOET gewoonlijk ingesteld worden op de juiste GnuTLS TLS-naam bij de end (SSL) om te betalen voor beveiligde verbindingen met GnuTLS.
  Gebruiksvoorbeeld

  Lijsten die geschikt zijn met betrekking tot GnuTLS-gecodeerde IRC-verbindingen op uw nieuwe huidige eindpunt *: 6697 met elke SSL-pagina met de titel Clients:

    

  Luistert alleen naar versleutelde GnuTLS-serverknooppunten op een specifiek eindpunt *: zevenduizend met SSL gemarkeerd als vaak het “Servers”-profiel:

    

  De tag definieert parameters met behulp van al het eenvoudigste gedrag van het ssl_gnutls segment. Houd er rekening mee dat dit slechts eenmalig kan worden aangevraagd.

  Naam Type Standaardwaarde Beschrijving
  onrehash Boolean Nee Als TLS (ssl) stijlen (zie hieronder) Opnieuw geladen moet verschijnen als hoofdstuk van algemene hashing.
  Gebruiksvoorbeeld
    

  specificeert de TLS (SSL)-profieltag die beschikbaar is voor stopcontacten. U kunt deze tag, hoewel vaak, instellen zoals u wilt.

  Als de labelwolk niet is gedefinieerd, wordt een vereistenprofiel gemaakt, vaak aangeduid als gnutls . Deze virage zou de inhoud van elke verouderde moeten gebruiken als middag 1 is ingesteld. Professionals wordt ten zeerste aangeraden om aan te geven dat u het niet zou moeten gebruiken, aangezien het waarschijnlijk in een toekomstige kopie zal worden verwijderd.

  Het

  .

  Naam Type Standaardwaarde Beschrijving
  naam Tekst Geen vereist! De naam van dit profiel is TLS (SSL). Dit wordt nu gebruikt met voor inkomende verbindingen en daarmee uitgaande serververbindingen.
  Tekst Leverancier Nee Vereist! Dit MOET op “gnutls” staan ​​om de GnuTLS-catalogus te kunnen gebruiken.
  cafile Tekst ca.pem Het pad naar ons hebben verworven Inca PEM-formaat.
  certfile Tekst cert.pem Pad naar het certificaat in pem-formaat.
  crl-bestand
  Tekst crl. pem pad naar de belangrijkste CRL in PEM-formaat.
  dhfile Tekst dhparams.pem Pad naar DH PEM-parameters in.
  Tekst Hash md5 Hash-algoritme beschikbaar voor vingerafdrukken van TLS (SSL)-clients …
  sleutelbestand tekstuele sleutel. pem Pad naar de privésleutel als het gaat om het formulier Neem PEM.
  mindhbits
  grote verscheidenheid 1024 Typisch aantal bits voor de meeste DH-parameterbestanden voor gebruik in verandering Diffie-Hellman-sleutels.
  groter dan Getal 2048 Optimale GnuTLS extraverte recordgrootte.
  Prioriteit Tekst Normale GnuTLS Priority String

  requestclientcert Boolean Ja Of u TLS wilt aanvragen om uw certificaat (SSL) van klanten …
  strikt doel Boolean Nee Of alle tokens moeten worden aangevraagd in het GnuTLS-prioriteitsbedrijf geldig.

  Het hash-veld moet worden hersteld naar een van de morele waarden die zijn gespecificeerd in gnutls-cli --list | ... grep ^ extract: .

  wordt vrijwel zeker weergegeven

  Gebruik product
    Speciale strikte prioriteit betekent "nee"> 

  Opmerkingen

  Als u het volledige certificaat en zelfs de sleutel gebruikt die bij een certificeringsinstantie is geleverd, moet u mogelijk ook een DH-instellingenbestand maken. Dit handmatig record kan vaak worden opgeslagen met behulp van mijn gegenereerde certtool --generate-dh-params --sec-param grootste bank --outfile dhparams.pem en vervolgens effectief opgeslagen in de configuratiemap. Mogelijk moet u gnutls-certtool gebruiken samen met certtool macOS op en --bits 2048 in plaats van --sec. kies -param normal in GnuTLS 2.x.

  SSL

  Profielen worden niet echt opnieuw geladen bij dagelijkse re-hashes. Als u gemotiveerd bent om SSL-profielen opnieuw te laden, moet u zeker , / REHASH -ssl inschakelen, of het typische sslrehash-signaal downloaden, zodat u kunt gebruik SSL – u kunt profielen herladen door SIGUSR1 naar deze InspIRCd-actie te sturen.

  Als u leerproblemen heeft. Als u uw eigen aangepaste .pem-bestanden wilt maken, moet u ervoor zorgen dat de printer leestoegang heeft tot het type uitgebreide verwijderingspad, inclusief verwijdering. Als iemand op een echt systeem zit dat AppArmor gebruikt (zoals onze Debian- en / of Ubuntu-pakketten), moeten klanten mogelijk terugkeren om het AppArmor-profiel te wijzigen, zodat InspIRCd ze als competent zal behandelen.

  Deze module moet worden geïnstalleerd. Het komt uit een assortiment van derden (GnuTLS) en moet handmatig worden geactiveerd op het moment van publiceren.

  Nadat u de gezinsafhankelijkheid hebt geïnstalleerd, activeert u deze module waarschijnlijk met het volgende commando:

   ./configure --enable-extras ssl_gnutls 

  Bijgewerkt: ASR Pro

  Is uw computer traag? Wordt het geplaagd door frustrerende fouten en problemen? Dan heb je ASR Pro nodig - de ultieme software voor het repareren en optimaliseren van je Windows-pc. Met ASR Pro kunt u elk Windows-probleem met slechts een paar klikken oplossen - inclusief het gevreesde Blue Screen of Death. Bovendien detecteert en lost de software bestanden en applicaties op die regelmatig crashen, zodat u zo snel mogelijk weer aan het werk kunt. Laat je niet tegenhouden door je computer � download ASR Pro vandaag nog!


  Verbeter de prestaties van uw computer door hier te klikken om de software te downloaden.

  Inspircd Base64 Unexpected Header Error
  Inspicd Base64 예기치 않은 헤더 오류
  Inspircd Base64 Unerwarteter Header Fehler
  Inspircd Base64 Nepredvidennaya Oshibka Zagolovka
  Inspirecd Base64 Errore Di Intestazione Imprevisto
  Inspircd Base64 Nieoczekiwany Blad Naglowka
  Erreur D En Tete Inattendue Inspircd Base64
  Erro Inesperado De Cabecalho Inspircd Base64
  Inspircd Base64 Error De Encabezado Inesperado
  Inspircd Base64 Ovantat Rubrikfel

  Tags: No tags